Pályázati kiírás

Az Ohmüllner Márton Alapítvány pályázatot hirdet a 2019 évre az Alapítvány célkitűzési körébe eső tevékenységek támogatására.

A pályázat célja, hogy az Ohmüllner Márton Alapítvány (a továbbiakban Alapítvány) célkitűzésének megfelelően a TORBÁGY Római Katolikus Plébánia szolgálatában erőforrást nyújthasson a keresztény közösségi élet fejlődése, folyamatos megújulása és hagyományainak számára, de elsősorban az alábbi célok megvalósítására:

 • A TORBÁGY Római Katolikus Plébánia fenntartására, épületeinek fejlesztésére
 • A torbágyi német vallási közösség hagyományai kutatására és ápolására
 • Ohmüllner Márton emlékének ápolására, tehetséges helybéli fiatalok támogatására
 • A rászorulók testi, lelki és szellemi támogatására
 • A hitéletet fenntartó, fejlesztő és azt terjesztő programok támogatására
 • Tehetséges fiatalok tanulmányainak, lelki fejlődésének támogatására

Pályázat benyújtására jogosult minden 18. életévét betöltött személy, aki olyan cél megvalósítását tűzte ki, mely cél egybeesik az Alapítvány célkitűzésével.

A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell az alábbi adatokat:

 • a pályázó személyes adatait (név, levelezési cím, telefonos vagy e-mailbeli elérhetőség)
 • az igényelt támogatandó cél megnevezését és részletes leírását
 • az igényelt támogatás elvárt és a minimálisan felhasználható összegét (az alapítvány a támogatási keretösszeget az elfogadott pályázatok között a megpályázott összegek arányában osztja el, ezért kérjük megadni, mi az a minimális támpgatási összeg, amivel a cél még megvalósítható, résztámogatás lehetságes)
 • az igényelt összeg folyósításának ütemezési tervét

A pályázaton elnyert összeg célirányos felhasználását a pályázó köteles pénzügyi bizonylatokkal (számla, nyugta) igazolni. Amennyiben legkésőbb a támogatás kifizetésétől számított 3 hónapon belül ezt nem teszi meg, az Alapítvány jogosult a még nem folyósított elnyert összeget visszatartani és a pályázót a további pályázati lehetőségekből kizárni.

A pályázó vállalja, hogy az elnyert támogatásról szöveges beszámolót készít, melyet fényképekkel együtt az Alapítvány rendelkezésére bocsát, valamint vállalja, hogy az Alapítvány felkérésére ezt a beszámolót a Plébánia közössége számára egy prezentáció keretében ismerteti.

A pályázatok beérkezési határideje 2019. január 15. A pályázatok benyújthatók elektronikusan a buzasy.gyorgy@gmail.com elektronikus levelezési címre küldött levélben vagy postai úton az Alapítvány címére (Ohmüllner Márton Alapítvány 2051 Biatorbágy, Dózsa Gy. u. 8). Az Alapítvány a pályázatok befogadásáról értesítést küld. Amennyiben a beküldést követően ilyen értesítést nem kap, kérem jelezze az Alapítvány bármely fenti elérhetőségén.

A pályázatok elbírálásának határideje 2019. február 15. Az alapítvány vállalja, hogy az elbírást követően erről a pályázókat elektronikus levélben vagy postai úton értesíti 2019. február 28-ig.

 • 3 584