Szerkesztő

Képviselő-testületi ülés összefoglaló 2023. augusztus

A Torbágy Római Katolikus Plébánia képviselő-testülete augusztus 30-án ülést tartott. A megbeszélésen az alábbi kérdéseket tárgyalták meg:

 1. Rozália kápolna búcsú Szeptember 2-án, szombaton a 18 órai szentmisét a Rozália kápolnában tartjuk.
 2. Templom búcsú Szeptember 10-én, vasárnap a 8.45 órai szentmise után templomunk búcsúját tartjuk a plébánián. Megbeszéltük a programot és a szükséges feladatokat.
 3. Ars Sacra Fesztivál Szeptember 16-án, szombaton az Ars Sacra programsorozat keretében Baracza Szabolcs és Talabér Ágnes előadását hallgathatjuk meg.
 4. Zarándoklat Október 14-ére zarándoklatot szervezünk Győrbe.
 5. Oltárfelújítás folytatása A képviselő-testület támogatja NKA pályázat beadását a tabernákulum és kiegészítőinek restaurálására, rekonstruálására.
 6. Templom oldalajtók javítása A templom két oldalajtajának faszerkezete javításra, kezelésre szorul. Konzultálunk szakemberekkel, és elvégeztetjük a szükséges munkálatokat.
 7. Plébánia kertrendezés A plébániakertben a tervezett kertrendezés megtörtént.
 8. Napelem pályázat A képviselő-testület támogatja 6 kW beépített teljesítményű napelem telepítését a plébánián.
 9. Pályázatok lezárása Az idei nyári gyermektábor, és a 2021. évi NKA pályázat elszámolása rendben megtörtént.

Torbágyi Hírek 2023.09.03. Évközi 22. vasárnap

A jövő heti szentmisék rendje:

szept . 5. kedd 18.oo – szentmise
szept. 7. elsőcsütörtök 18.oo – igeliturgia
szept. 9. szombat 18.oo – szentmise
szept. 10. vasárnap   8.45 – szentmise

 A héten elsőcsütörtök lesz. Igeliturgiában imádkozzunk papi és szerzetesi hivatásokért!

Jövő vasárnap, szept. 10-én tartjuk Szűz Mária nevére szentelt templomunk búcsúját. Reggel ¾ 9-kor ünnepi szentmisével kezdjük a programot. Ezen a napon teljes búcsút nyerhetünk, ha szentgyónást végzünk, szentáldozáshoz járulunk és a pápa szándékára egy Hiszekegyet és egy Miatyánkot imádkozunk. A szentmise után mindenkit szeretettel várunk a plébánia kertjébe további ünneplésre! A korábbi évekhez hasonlóan zenés áhítattal kísért lelki együttlétet tartunk, majd beszélgethetünk, ismerkedhetünk egymással. Kérjük, hogy főleg sós előételt hozzunk, de édes süteménynek, továbbá üdítőknek is örülünk. Bográcsos egytálétellel, fagylalttal készülünk. A gyerekeket kézműves foglalkozás, délután sportverseny, a fiatalokat akadályverseny várja.

Gyerekmise jövő héten nem lesz, a búcsún viszont több program is szól a gyerekeknek.

Felhívjuk a kedves Testvérek figyelmét, hogy tavasszal ismét bérmálkozhatunk templomunkban. Várjuk azon középiskolás fiatalok, vagy akár felnőttek jelentkezését a sekrestyében, illetve keddenként irodai időben a plébánián, akik szeretnének ebben a szentségben részesülni, arra a tanév során felkészülni. Ne tartson vissza senkit, ha még nem volt elsőáldozó, arra is felkészülhetnek.

Torbágyi Hírek 2023.08.27. Évközi 21. vasárnap – Szent Mónika

A jövő heti szentmisék rendje:

aug. 29. kedd 18.oo – szentmise
szept. 1. elsőpéntek 18.oo – szentmise
szept. 2. elsőszombat 18.oo – szentmise

a Rozália kápolnában

szept. 3. elsővasárnap   8.45 – szentmise

11.15 –  szentmise

Csütörtökön, aug. 31-én délután 5 órakor a Czuczor Gergely Katolikus Általános Iskola Veni Sancte szentmiséje lesz templomunkban. Kérjük a Szentlélek kegyelmét a tanévet kezdő diákokra és tanáraikra!

Elsőpéntek lesz, este 6 órakor szentmisében kérjük Jézus Szíve kegyelmeit, majd Jézus Szíve Litániát mondunk. A lelki program és virrasztás részleteit a Szeretetlelke.hu oldalon lehet majd megtekinteni. Mindenkit szeretettel várunk!

Jövő szombaton a Rozália kápolna búcsúja alkalmából az előesti szentmisét a kápolnában tartjuk. Elsőszombat lesz, imádkozzunk Szűz Mária közbenjárását kérve a világ békéjéért!

Jövő héten elsővasárnap lesz, délután 3 és este 6 órakor is szentségimádást tartunk a templomban.

Úgy készüljünk, hogy szept. 10-én vasárnap templomunk búcsúja lesz! A reggeli ¾ 9-es ünnepi szentmise után lelki programon és agapén vehetünk részt a plébániakertben. Mindenkit szeretettel várunk a közösségi alkalomra, beszélgetésre! A részletes program még kidolgozás alatt.

Előre jelezzük, hogy szept. 16-án, szombat este pedig az Ars Sacra Fesztivál nyitónapján Baracza Szabolcs tart előadást barokk szószékünk restaurálásáról.

Itt olvashatjuk Lehel Ildikó útibeszámolóját a türjei-sümegi zarándoklatról:

                                       Úton lenni

Egyházközségi zarándoklatra hívta plébániánk Karitász csoportja a híveket lelki építkezésre, töltekezésre. Negyven testvérünk vállalkozott az útra, hogy kölcsönösen segítve egymást együtt haladjunk. Célunk volt, hogy saját magunk is, és közösségben is adjunk időt az imádságnak, emlékezzünk hitvalló őseinkre, rátaláljunk az élő Istenre. Egynapos buszos zarándoklatunk úticélja Türje és Sümeg volt.

Türje – kevesen ismerik ezt a történelmi szent helyet, amely több mint 800 éve tanúja a premontreiek hitvalló életének, ahol az Istenbe vetett hit és imádság mindig újraélesztette a templomot és monostort. 2022-re megújult ez az Árpád-kori épület, melynek kiemelkedő értékét a 14. századi Szent László legendát feldolgozó falfreskók jelentik.

A türjeiek – és Fazekas Márton premontrei apát úr – mertek nagyot álmodni, a felújított templom mellett Látogatóközpontot építenek (még folyamatban van), sörfőzdével, szálláshelyekkel, ahová érdemes családdal is ellátogatni.

Utunk második állomása Sümeg volt, már messziről csodálatos látványként tárult elénk a vár. Alatta épült a város legszebb épülete, a frissen felújított Püspöki Palota.

Az épületben látható kiállítás az építtető püspök, Padányi Bíró Márton élete mentén ismertetett meg bennünket a barokk világképpel, hitvitákkal, művészettel. Sümeg Maulbertsch (bécsi festőművész) freskóiról is híres, amelyet a plébániatemplomban láthattunk eredetiben, de a kiállításon is kaphattunk magyarázatot a színpompás faliképekről. Ezek, mint „képregények” tolmácsolták a barokk kor közemberének a bibliai prédikációkat, hiszen jellemzően nem tudtak olvasni. Az izgalmas és tartalmas tárlatvezetés kimerítő volt ugyan fizikailag, de lelkileg a mennyben is érezhettük magunkat. (A kiállítás címe „Mennyei ügyek” volt.)

Végül Tömördy Viktor atya mutatta be a ferencesek Kegytemplomát, ahol megpihenhettünk, köszönthettük a csodatevő Fájdalmas Szűzanyát. Szentmise keretében adtunk hálát, kéréseinket, imaszándékainkat a Szűzanya által Jézus elé vittük. „Testileg megfáradva, de lelkileg megújulva térhettünk haza” – ahogy fogalmazott egyik idős testvérünk.

Reménykedem, hogy ez a nap egyházközségünk lelki összetartozását is erősítette.

Hálásan köszönjük az Ohmüllner Márton Alapítványon keresztül az Önkormányzat támogatását, a Karitász csoportunk támogatását, mellyel lehetővé tették 30! hetven éven felüli testvérünknek az ingyenes utazását.

Lehel Ildikó

Torbágyi Hírek 2023.08.20. Évközi 20. vasárnap – Szent István király

Most vasárnap, augusztus 20-án este 18.30-tól részt vehetünk a városi Szent István-napi ünnepségen, amelyre meghívót kaptunk polgármester úrtól.

A jövő heti szentmisék rendje:

aug. 22. kedd 18.oo – szentmise
aug. 26. szombat 18.oo – szentmise
aug. 27. vasárnap   8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

Péntek este 7-11 óráig csendes szentségimádáson vehetünk részt a templomban, amikor Isten kegyelmével élhetünk abban az időben.

 

Előre jelzünk néhány szeptemberi eseményt:

Szeptember 2-án, szombaton 18 órakor a szentmise a Rozália kápolnában lesz, annak búcsúja alkalmából.

Szeptember 10-én, vasárnap tartjuk templomunk búcsúját, melynek részletes programját később ismertetjük.

Szeptember 16-án, szombat este az Ars Sacra Fesztivál nyitónapján Baracza Szabolcs tart előadást barokk szószékünk restaurálásáról. Az alapos kutatás utáni állapot-visszaállításért 2022-ben a Műemlékvédelmi Világnapon ICOMOS-díjat kapott.

Meghallgathatjuk az évtizedekig szürke álomban, sokszoros festékrétegek alatt rejtőzködő, a főoltár művészi kialakításával egyenértékű szószék eredeti márványimitációjának, az elfedett, aranyozott növényi ornamentikának, és a saját színerejét visszanyert, részletgazdag, új életre kelt bibliai jeleneteknek, feliratoknak az értelmezését. A barokk szószék az „Ige” szentségtartója, Isten újjáteremtő szavának „hangerősítője”

A római katolikus egyház a II. vatikáni zsinaton az igeliturgiát reformálva kötelezővé tette ambó elhelyezését, és igeolvasásra, igehirdetésre, zsoltározásra való használatát. A döntés következtében a szószékek használata szinte megszűnt. A torbágyi templom szószéke feljárótól és feladattól megfosztva, némaságra ítélve, megtűrt berendezésként maradhatott a szakrális térben.

Templomunkban 19 éve kezdődött, és azóta is folyamatos a barokk műtárgyak helyreállítása, melynek anyagi hátterét a templomot látogató hívek adományai, Biatorbágy Város Önkormányzata és a Nemzeti Kulturális Alap pályázati támogatásai biztosítják.

Torbágyi Hírek 2023.08.13. Évközi 19. vasárnap  

Jövő heti szentmisék rendje:

aug. 15.

Szűz Mária mennybevétele

Nagyboldogasszony – főünnep

kedd 18.oo – szentmise
aug. 19. szombat 18.oo – szentmise
aug. 20.

Szent István király

vasárnap   8.45 – szentmise

11.15 –  szentmise

Most hétvégén átadhatjuk adományainkat kárpátaljai testvéreink javára.

Augusztus 15-én, kedden Nagyboldogasszony, Szűz Mária mennybevételének ünnepe lesz. Parancsolt ünnep, a szentmisén való részvétel kötelező.

Augusztus 20-ára, jövő vasárnapra meghívót kaptunk polgármester úrtól az este 18.30-kor kezdődő Szent István-napi ünnepségre, melynek meghívóját a templomajtóban láthatjuk.

Szombaton, aug. 19-én egész napos különbuszos zarándoklaton vehetünk részt, amire már sokan jelentkeztek, de még 9 férőhely van az autóbuszban. Jelentkezési lehetőség és egyéb tudnivalók alább olvashatók.

Péntek este 7-11 óráig csendes szentségimádáson vehetünk részt a templomban.

 

A Torbágyi Karitász csoport különbuszos zarándoklatot szervez

az árpádkori Türje premontrei templomába és Sümegre,

ahol többek között megtekintjük a nemrég felújított Püspöki Palotát, és közös szentmisén veszünk részt.

Indulás: augusztus 19-én, jövő szombaton reggel 7 órakor a vasútállomás elől,

érkezés kb.19.30-kor ugyanoda.

Az utazás az önkormányzati támogatás jóvoltából ingyenes, csak a belépőkre kell fizetni.

Részvételi díj: 70 év felettieknek 1000 Ft, többieknek 3000 Ft.

Minden résztvevő maga gondoskodik enni- és innivalóról.

Adjunk időt a közös imádságnak, közös élményeknek! Még néhány jelentkezőt várunk!

Jelentkezni lehet a sekrestyében szentmisék után, ill. Lehel Ildikónál e-mail-ben vagy telefonon.

lehelildi@gmail.com, 06 30 74 96 394.

 

Előre jelzünk néhány szeptemberi eseményt:

Szeptember 2-án, szombaton 18 órakor a szentmise a Rozália kápolnában lesz, annak búcsúja alkalmából.

Szeptember 10-én, vasárnap tartjuk templomunk búcsúját, melynek részletes programját később ismertetjük.

Szeptember 16-án, szombat este az Ars Sacra Fesztivál nyitónapján Baracza Szabolcs előadást tart barokk szószékünk restaurálásáról. Az alapos kutatás utáni állapot-visszaállításért 2022-ben a Műemlékvédelmi Világnapon ICOMOS-díjat kapott.

Meghallgathatjuk az évtizedekig szürke álomban, sokszoros festékrétegek alatt rejtőzködő, a főoltár művészi kialakításával egyenértékű szószék eredeti márványimitációjának, az elfedett, aranyozott növényi ornamentikának, és a saját színerejét visszanyert, részletgazdag, új életre kelt bibliai jeleneteknek, feliratoknak az értelmezését.

A barokk szószék az „Ige” szentségtartója, Isten újjáteremtő szavának „hangerősítője”

A római katolikus egyházban a II. vatikáni zsinatnak az igeliturgiára vonatkozó reformja kötelezővé tette ambó elhelyezését, igeolvasásra, igehirdetésre, zsoltározásra való használatát. Ennek a döntésnek az lett a következménye, hogy a szószékek használata szinte megszűnt. A torbágyi templom szószéke feljárójától és feladatától megfosztottan, némaságra ítélve, megtűrt berendezésként maradhatott a szakrális térben.

Templomunkban 19 éve kezdődött, és azóta is folyamatos a barokk műtárgyak helyreállítása, melynek anyagi hátterét a templomot látogató hívek adományai, Biatorbágy Város Önkormányzata és a Nemzeti Kulturális Alap pályázati támogatásai biztosítják.

gyerekmisék aug 13-tól !

Kedves Testvérek!

Friss hír, hogy augusztusban az első gyerekmise 13-án lesz.

Aug. 6-án még nem lesz gyerekmise, csak a reggeli ¾ 9-es!

 

Jövő héten „elsőhét” lesz, templomunkban részt tudunk venni az alábbi szertartásokon:

Elsőcsütörtökön este 6 órakor igeliturgiában imádkozunk papi és szerzetesi hivatásokért.

Elsőpénteken fél 6-tól gyónási lehetőség István atyánál, aki 6 órakor szentmisét mutat be.

8 óráig dicsőítő, utána este 11-ig csendes szentségimádás.

Elsőszombaton az esti 6-os szentmisén imádkozunk Szűz Mária közbenjárását kérve a világ békéjéért.

Elsővasárnap délután 3 órakor is szentségimádást tartunk a templomban.

 

Egész nyár folyamán elmerülhetünk minden péntek este 7-11 óráig a csendes szentségimádásban.

 

Az aug. 19-i Türje-Sümeg zarándoklatra még lehet jelentkezni.

Részletek az előző hírben!

Zarándoklat szervezése 2023 08 19-re

Karitász csoportunk zarándoklatot szervez

augusztus 19. szombatra

az árpádkori Türje premontrei templomába és Sümegre,

ahol többek között megtekintjük a nemrég felújított Püspöki Palotát,

és közös szentmisén veszünk részt.

 

A 39 fős különbusz reggel 7 órakor indul, kb.19.30-kor érkezik.

Az utazás önkormányzati támogatás jóvoltából ingyenes,

csak a belépőkre kell fizetni.

Részvételi díj: 70 év felettieknek 1000 Ft, többieknek 3000 Ft.

 

Jelentkezni lehet a sekrestyében szentmisék után,

ill. Lehel Ildikónál e-mail-ben vagy telefonon.

lehelildi@gmail.com, 06 30 74 96 394

Torbágyi Hírek 2023.06.25. Évközi 12. vasárnap  

jún. 27. kedd 18.oo – szentmise
júl. 1. szombat 18.oo – szentmise
júl. 2. vasárnap – Sarlós Boldogasszony

Szűz Mária látogatása Erzsébetnél

  8.45 – szentmise

a temetőkápolnánál

 • Csütörtökön Szent Péter és Pál apostolok ünnepe A Magyar Katolikus Egyház jövő vasárnap tartja az ünnephez kapcsolódóan a péterfillérek gyűjtését. A befolyt összeget a Szentatya karitatív céljaira fordítják, mi hívek a felajánlott támogatással segíthetjük az Egyetemes Egyház leginkább rászorulóit. Előre köszönjük mindenki nagylelkű támogatását!
 • Jövő vasárnap július 2-a, Sarlós Boldogasszony ünnepe lesz. Ez az ünnep temetőkápolnánk búcsúja, a szentmisét a temetőkápolnánál tartjuk 8.45-kor, esős időben a templomban. Arról, hogy Sarlós Boldogasszony igazi hungarikum, a magyarság az aratás védelmezőjét látja benne, nemcsak az újszövetségi jelenetre emlékezik, alább olvashatunk.
 • A tanév végeztével szeptemberig szünetelnek a kedd esti felnőtt hittan órák is, továbbá a hétfői imacsoport alkalmai.
 • Július hónap során nem lesznek kedd esti szentmisék.
 • Az iroda egész nyáron ügyeletet tart keddenként.
 • A nyári szünet első hetében kisiskolások birtokolhatták a plébániát. A hittantábor fő témája a megszentelt élet volt. Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a szervező és lelki hátteret biztosító világi lelkipásztori munkatársaknak, és a számos segítőnek, akik kitartóan részt vettek az eseményeken. Hálát adunk a karitász csoport tagjai, néhány lankadatlan szülő, fiatal fiúk és lányok önkéntes szolgálatáért, akiknek közreműködésével a Ritsmannos és Czuczoros gyerekek eljutottak a Budai várba, a Mátyás- és Sziklatemplomba, Péliföldszentkeresztre, és Majkra, az egykori karthauzi szerzetesek otthonába. A tartalmas kiránduló és lelki programokat délutánonként játék, foci, kézműveskedés tette felszabadulttá!

 Templomi közösségünk minden tagjának áldott, pihentető nyarat kívánunk!

 Június hónapban is bővelkedtünk lélekemelő, szívmelengető közösségi eseményekben:

 • 11-én Úrnapját nevéhez méltón ünnepelhettük gyönyörű virágdíszeinkkel és zengő szép énekkísérettel.
 • 18-án ministráns avatás keretében tizenöt fiatal tett fogadalmat és öltötte magára a megáldott és megszentelt ministránsruhákat az oltár körüli szolgálathoz. Több mint egy éve készültek kéthetente hittanórákkal, miseszolgálattal, közös játékórákkal. Előző nap kirándultak a Gellért-hegyre, többek között a Sziklatemplomba, ahol maga a rendházfőnök fogadta a csapatot.
 • 20-án István atya 50 éves szolgálatának aranymisés ünnepén telve volt templomunk, meghatottság és öröm volt érezhető, észlelhető. Boldog arcok tekintettek egymásra az agapén is, ahol az ünnepelt végig velünk maradt.
 • 24-én Székesfehérvárról Krisztusban megerősödve térhettünk haza a papszentelés – jubiláló papok emlékmiséjéről a felújított bazilikából. István atyát itt is örömmel köszöntöttük.

Sarlós Boldogasszony ünnepe

A kereszténység arról az eseményről emlékezik meg, amikor Szűz Mária (méhében Jézussal) meglátogatta rokonát, az ugyancsak gyermeket (Keresztelő Jánost) váró Erzsébetet. Szűz Mária az angyali üdvözlet alkalmával Gábriel főangyaltól tudta meg, hogy Erzsébet nevű előrehaladott korú rokona már hat hónapja gyermeket vár. Azonnal útra kelt, hogy a nehéz napokban szolgálatával segítségére lehessen. (Lk 1: 39-56) Erzsébet Áron családjából való, édesanyja, Eszméria, és Szűz Mária édesanyja Szent Anna, édestestvérek. Mária és Erzsébet tehát anyai ági unokatestvérek voltak. Erzsébetnek és Zakariásnak sokáig nem lehetett gyermeke. Későn született gyermekük Keresztelő János, Jézus előfutára volt. Tanulhatunk a Szűzanyától áldozatos szeretetet; segítsük idősebb társainkat, a gyengélkedőket! Minél nagyobb szeretetet gyakorlunk valaki felé, annál értékesebb lesz az áldozatunk. Szűz Máriának hosszú utat kellett megtennie, mire Erzsébet nénjéhez ért, aki különösen rászorult a szeretetére. Az ünnep liturgikus neve „Szűz Mária látogatása Erzsébetnél”, latinul: Visitatio Beatae Mariae Virginis. Ehhez a látogatáshoz kapcsolódik Mária csodaszép hálaéneke, a Magnificat.

„Lelkem magasztalja az Urat és szívem ujjong megváltó Istenemben, mert rátekintett szolgálója alázatosságára. Íme, mostantól fogva boldognak hirdet minden nemzedék, mert nagyot tett velem a Hatalmas, és Szent az ő neve. Irgalma nemzedékről nemzedékre az istenfélőkkel marad. Karja bizonyságot tett hatalmáról: szétszórta a szívük szándékában gőgösöket, letaszította trónjukról a hatalmasokat, az alázatosakat pedig fölemelte. Az éhezőket javakkal töltötte el, de a gazdagokat üres kézzel küldte el.” (Lk 1,46-55)

Az ünnep vonatkozása a rózsafüzérben az örvendetes rózsafüzér második titkának ünnepe.

Sarlós Boldogasszony aránylag kései Mária-ünnep. Ferencesek kezdték ünnepelni és terjeszteni a 13. sz. folyamán július 2-án, ami Keresztelő Szent János születésének nyolcadát követő nap. A 14. sz-ban a nyugati egyházszakadás napjaiban az egész egyházra kiterjesztette VI. Orbán pápa, aki a látogató szűzhöz könyörgött, hogy hozzon boldogságot a bajokkal küzdő egyházba, ahogy Zakariás, Erzsébet férjének házába vitt. Az ünnepet a II. Vatikáni Zsinatig július 2-án tartották, 9 nappal Keresztelő Szent János június 24-én ünnepelt születése után, ahogy azt az ősegyházban megszokták, amikor Mária búcsúzik és hazaindul. A II. Vatikáni Zsinat a vizitáció ünnepét áthelyezte május 31-re, mert az ünnep napjának megválasztásába hiba csúszott, a várandósság, a látogatás és a szülés idejének tekintetében. Ez lehet az oka, hogy a 18. sz-ban törölték a hivatalos római naptárból, a világegyház az áthelyezett napon üli meg a vizitációt.

Magyarországon, és még néhány országban azonban napjainkban is hagyománytiszteletből maradt az eredeti dátum, július 2-án ünnepeljük Szűz Mária látogatását Erzsébetnél. S mivel ez a nap az aratási munkálatok kezdetének ideje, ezért az ünnep jellegzetes magyar népies neve Sarlós Boldogasszony, ami nem függ össze az eredeti egyházi elnevezéssel, hanem az aratás kezdetére utal.

Magyarországon a 15. sz-tól vált Sarlós Boldogasszony tiszteltté, majd a barokk időkben teljesedett ki. Hogy a többi Mária – Boldogasszony ünneptől megkülönböztessük, a Sarlós előnevet kapta. Az elnevezés arra utal, hogy a 18. sz-ban még az asszonyok arattak sarlóval, és nyomukban járva a férfiak kötözték a kévét. Ez csak később, a jóval nagyobb fizikai erőt kívánó kasza használatának elterjedésével változott meg. A nép szimbolikus szemlélete vallási értelmezésben összecseng azzal, hogy amit Szűz Mária learat, azt fia összegyűjti, és elválasztja a búzát a konkolytól, azaz ítélkezik az emberek felett. Nem véletlen, hogy Boldogasszonyunk jele a holdsarló (a hold, mint a nőiesség jelképe). Igazi hungarikum, hogy a magyarság az aratás védelmezőjét látja benne, és nem csak az újszövetségi jelenetre emlékezik. Népünk többnyire nem Péter-Pálkor, június 29-én kezdte az aratást, ahogy a kalendárium előírta, hanem e Boldogasszony-ünnep másnapján. Az aratás a parasztember életében és munkájában a legnagyobb események egyike volt, amelyre még a gépesített munkatechnika korszakában is bizonyos áhítattal és komolysággal készült. Az élet, vagyis a mindennapi kenyér Isten ajándéka. A Miatyánkban is ezért könyörögnek a hívek. Boldogasszony a szegények, a szükségben szenvedők, a betegségben, fogságban sínylődők pártfogója, a halottak oltalmazója. A várandós édesanyákra is ő vigyáz. E napon sokfelé tartanak templombúcsút. Az ünnep hiedelem- és hagyománykincse nagyon gazdag. Az e napon szedett gyógynövények, gabonafélék szentnek számítottak, a búzából koszorúnak, szentelménynek, szobadísznek valót szedtek, ugyanakkor szegényeket istápoltak. E napon csak jelképesen dolgoztak, ünneplő ruhát öltöttek, aratás megkezdése előtt a munkások a templomba mentek, a pap megáldotta az aratókat és szerszámaikat. Az aratás az ünnep másnapján, július 3-án kezdődött szent rítushoz illő áhítattal, tiszta fehér gyolcsruhában, levett kalappal a búza elé térdepeltek és imát mondtak. A munkát a föld szent, napkeleti sarkában kezdték, az első két kévét keresztbe rakták. A kicsi kezdő kéve neve Jézus volt, ezt körbetérdepelve köszönték meg az Úrnak a termést. A Jézuskéve szalmája került karácsonykor a születés asztala alá: Jézusnak Jézussal ágyaztak. Új vetéskor kimorzsolták belőle a szemet, és a vetőmag közé keverték, hogy az elvetett búzán is Isten áldása legyen. Sarlós Boldogasszony napján valami beteljesül, befejeződik az élet, „a búza beérett”. Az életet jelentő kenyérgabona tiszteletéről szól mindez, amely mindmáig tovább él a Krisztus testeként tisztelt szent ostyában.

Képviselő-testületi ülés összefoglaló 2023. június

A Torbágy Római Katolikus Plébánia képviselő-testülete jún. 14-én ülést tartott. A megbeszélésen az alábbi kérdéseket tárgyalták meg:

 1. Nyári plébániai gyermektábor Június 19-23. között alsó tagozatos gyermekek részére tábort szerveztünk a plébánián.
 2. Nyári plébániai ügyelet Július hónapra beosztottuk a plébániai irodai ügyeletet.
 3. Kápolnabúcsú – Sarlós Boldogasszony ünnepe Július 2-án – jó idő esetén – a vasárnapi szentmisét a temetőkápolnánál mutatjuk be.
 4. Templombúcsú – Rozália kápolna búcsú Szeptember 2-án, szombaton 18 órakor a szentmise a Rozália kápolnában lesz. Templomunk búcsúját szeptember 10-én tartjuk.
 5. Őszi zarándoklatok Október 14-én zarándoklatot szervezünk Győrbe. Augusztus végén – szeptember elején a Karitász Csoport tervez zarándoklatot Türjére. A részletekről később adunk tájékoztatást. Hirdetéseinkben felhívjuk a figyelmet a környező egyházközségek, és a Székesfehérvári Egyházmegye zarándoklataira, közösségi eseményeire.
 6. Közmű (gázszolgáltatási) szerződés Törvénymódosítás miatt lehetőség van a plébániaépületben a kedvezményes lakossági egyetemes gáztarifára váltani. Hogy a fogyasztási limitet ne haladjuk meg, a „külsős” rendezvények szervezőitől emelt összegű fűtési hozzájárulást kérünk.
 7. Poroltó készülékek Elvégezzük a meglevő poroltó készülékek éves karbantartását, és egy új poroltó készüléket szerzünk be.

Torbágyi Hírek 2023.06.18. Évközi 11. vasárnap  

jún. 20. kedd 18.oo – szentmise
jún. 24. szombat 18.oo – szentmise
jún. 25. vasárnap   8.45 – szentmise
 • Hétfő este fél 7 – fél 8-ig plébániánk Szentlélekben való megújulásáért imádkozunk a templomban. Mindenkit szeretettel várunk!
 • Amint korábban is hirdettük, jövő vasárnaptól szeptemberig szünetelnek a gyerekmisék.
 • 3 896