Torbágyi Hírek 2019.04.14.

Virágvasárnap

„Hozsanna! Áldott, aki az Úr nevében jön, Izrael királya!”(Jn 12, 13)

ápr. 16. kedd 18.oo – szentmise
ápr. 18. nagycsütörtök 18.oo – szentmise
ápr. 19. nagypéntek 12.oo – keresztút

a Katalin hegyen

15.00 – szentmise

ápr. 20. nagyszombat 19.oo – szentmise
ápr. 21. húsvétvasárnap  8.45 – szentmise
ápr. 22. húsvéthétfő  8.45 – szentmise
  • Ma átadhatjuk adományainkat kárpátaljai testvéreink javára.
  • Kedden fél 8-9-ig folytatjuk az evangéliumról szóló beszélgetésünket a plébánián. Mindenkit szeretettel várunk!
  • A nagyheti és húsvéti szertartások rendje részletesen olvasható a Torbágyi Hírek túloldalán, plébániánk honlapján és facebook oldalán.
  • A nagypénteki keresztútra 12.00-re a Katalin hegyre az idősebbek nem tudnak gyalog kimenni. Ezért az évek óta bevált gyakorlat szerint autós testvéreket kérnénk a templomhoz, hogy onnan kivigyék a gyalogosokat, akiket szintén a templom parkolójában várunk. Esetleg egyénileg is szervezhetik, hogy akár otthonukból együtt menjenek a kálváriáig.
  • Nagyszombaton a Szentsír őrzésére 8-16 óráig van lehetőségünk. Kérjük a Testvéreket, jelentkezzenek a sekrestyében található táblázatba félóránkénti beosztásban!
  • Ne feledkezzünk meg a húsvéti szentgyónásról és szentáldozásról!
  • A fűnyíró csoportok férfi munkatársakat keresnek. Jelentkezni lehet a sekrestyében vagy Buzásy Györgynél: 30 9342108

A TORBÁGYI SZŰZ MÁRIA NEVE TEMPLOM NAGYHETI ÉS HÚSVÉTI SZERTARTÁSAI

Ünnepeljük együtt Megváltónk szenvedéseit és feltámadását!

Kedd

18.00: Szentmise

NAGYCSÜTÖRTÖK

18.00: Az utolsó vacsora emlékmiséje, oltárfosztás, két szín alatti áldozás. Az Oltáriszentség alapítására emlékezünk.

A szentmise után egy órás virrasztást tartunk, közös ima a szkóla szolgálatával.

NAGYPÉNTEK

12.oo: Keresztút a Katalin hegyen, rossz idő esetén a templomban.

15.oo: Urunk szenvedésének szertartása, csonka mise. (passió, kereszthódolat, szentáldozás)

Ezen a napon szigorú böjt és hústilalom van. Aki betöltötte a 18. életévét, de még nem múlt el 60 éves, háromszor étkezhet egyszeri jóllakással. A hústilalmat 14 éves kortól meg kell tartani! A böjt alól felmentést kapnak a betegek és azok, akik nehéz fizikai munkát végeznek, és akik nem a saját asztalukról étkeznek.

19.oo – 23.oo: Szentsír őrzése.

NAGYSZOMBAT

8.oo – 16.oo: Szentsír őrzése. Reggel 8 órakor nyitjuk a templomot és fél órás váltásokkal őrizzük a szentsírtdélután 4 óráig.

19.00: Tűzszentelés a templomkertben, húsvéti gyertya meggyújtása. A tűz és húsvéti gyertya megáldása után bevonulunk  a templomba. Húsvét vigíliája a templomban. Hozzunk magunkkal cseppfogóval ellátott gyertyát! Az esti szentmise után kezdődik a feltámadási körmenet.

HÚSVÉTVASÁRNAP

8.45: Szentmise

Utána jó idő esetén a gyerekeknek meglepetés ajándék a templomkertben.

Gyerekmise nem lesz.

HÚSVÉTHÉTFŐ

8.45: Szentmise

Templomi közösségünk minden tagjának kegyelmekben gazdag nagyhetet kívánunk!

  • 2 644
Eseménynaptár
Facebook
Levelezőlistánk
powered by Odyno gGroupslogo
  • 2 644