Egyéb

Hirdetéseink

Hirdetéseink

Okt. 7-én, vasárnap nem lesz délutáni szentségimádás a templomban.
Okt. 8-án, hétfőn ismét imádkozunk közösségünkért, este fél 7-kor találkozunk a templomban. Mindenkit örömmel látunk.
Okt. 13-ára, szombatra az egyházmegyei nagyszülők zarándoklatára Alsószentivánra, a biai karitász csoport szeretettel hívja a torbágyi
testvéreket is. Külön autóbuszt indítanak, jelentkezni lehet Marlok Ferencné Zsuzsánál. Tel: 310 – 658.
Okt. 12-én, pénteken szeretettel várjuk a torbágyi híveket az idén 25 éves fennállását ünneplő Nemzeti Kulturális Alap (NKA) rendezésében az Aquincumi Múzeumban megtartandó konferenciára, melynek címe: Múltunk jövője jelen időben – Eredmények és
lehetőségek. Az a megtiszteltetés érte a torbágyi plébániát, hogy az NKA Örökségvédelmi Kollégiuma a 25 év legkiemelkedőbb, példaértékű felújítási munkái közé választotta a TORBÁGYI OLTÁR RESTAURÁLÁSI projektet. A torbágyi plébánia 9 támogatott pályázata közül 7 pályázatot nyert az oltárok restaurálására, amely mintaértékű felújítási munkaként kerül bemutatásra. A konferencián Baracza Szabolcs okleveles faszobrász-restaurátor művész, műemlékszakértő tart előadást a restaurálási munkákról.
Okt. 14-én, jövő vasárnap kivételesen nem lesz gyerekmise, az utána következő héttől a gyerekmisék újra folytatódnak.
Jövő szombaton és vasárnap átadhatjuk kárpátaljai testvéreink megsegítésére szánt adományainkat.
Köszönjük Testvéreink gondosságát, akik a 2018. évi egyházfenntartási hozzájárulásukat már befizették. A hozzájárulás befizetését név szerint nyilvántartjuk, mértéke a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia ajánlása szerint az éves nettó jövedelem 1%-a.
A 2018. évi egyházfenntartási hozzájárulást a szentmisék után a sekrestyében is befizetheti, aki ezt eddig még nem rendezte.
Postai csekket a bejáratoktól lehet elvinni, és átutalás is indítható. Kérjük, minden esetben adja meg a közleményben nevét és címét!
A plébánia bankszámlaszáma a csekken, a Torbágyi Hírekben és templomunk honlapján is megtalálható.
Szept. 24-én hétfőn ismét imádkozunk helyi közösségünkért, este fél 7-kor találkzunk a templomban.
Szept. 26-án, szerdán 18 órától, egy 7 alkalomból álló beszélgetés sorozat első részére hívunk mindenkit szeretettel, Gary Chapman: A szeretet, mint életforma c. könyve alapján beszélgetünk a plébánián. Az első találkozás témája a kedvesség lesz.
Szept. 27-én, csütörtökön, délelőtt 10 órától a karitász csoport tagjai ismét szeretettel várják teázásra, beszélgetésre közösségünk korábban született tagjait a megújult plébánián.
Október 7-ére, vasárnapra, autóbuszos zarándoklatot szervezünk Mátraverebély-Szentkútra, a Rózsafüzér Királynője és Magyarok Nagyasszonya búcsúra az Ohmüllner Márton Alapítvány támogatásával. Jelentkezni lehet szept. 30-ig a sekrestyében vagy Lehel Ildikónál. Részletek a bejárat melletti faliújságon olvashatók. Ezen a vasárnapon a délutáni szentségimádás elmarad.
A biai karitász csoportkérésére hirdetjük, hogy az egyházmegyei nagyszülők zarándoklatára október 13-ára Alsószentivánra, szeretettel hívják a torbágyi testvéreket is.Külön autróbuszt indítanak, jelentkezni lehet Marlok Ferencné, Zsuzsánál.
2018. július hónapban a kedd esti szentmisék elmaradnak.
2018. július 1-én Sarlós Boldogasszony ünnepén a szentmise a temetőkápolnánál lesz. (Eső esetén a templomban.)
2018. június 24-től szeptemberig a 11:15-kor kezdődő gyermekmisék elmaradnak.
2018. június 3-án Úr napja miatt  a gyermekmise elmarad, ünnepi szentmise 8:45-kor kezdődik, körmenettel, ahova kicsiket-nagyokat és mindenkit várunk.
2018. június 2-án délután 17 órától 19 óráig szentségimádás lesz a templomban, közben18 órai kezdettel szentmise lesz.
https://corpusdomini.iec2020.hu
2018. május 13-án és 20-án a vasárnapi gyermekmisék elmaradnak (Elsőáldozás, ill. Pünkösd ünnepe miatt), ezeken a vasárnapokon tehát csak reggel 8:45-kor lesz szentmise.
2018. Húsvét nagyheti szertartások rendje:
március 29. nagycsütörtök 18:00 szentmise, utána virrasztás, közös ima
március 30. nagypéntek 12:00 keresztút a torbágyi temetőnél.
                                     15:00 nagypénteki szertartás a templomban
március 31. nagyszombat: 8:00-13:00 Jézus sírjának őrzése a templomban
18:00 feltámadás, ünnepi szenmise
Április 1. Húsvét vasárnapja: 8:45 ünnepi szentmise, gyermekmise ELMARAD
Április 2. Húsvét hétfő: 8:45 ünnepi szentmise
Március 25-én Virágvasárnap, és április 1-én Húsvét vasárnap – a valamivel hosszabb ünnepi misék miatt – a 11:15-kor kezdődő gyermekmise ELMARAD, így ezeken a vasárnapokon csak 8:45-kor lesz szentmise templomunkban.
Nagyböjti lelkigyakorlatot tart Mojzer György atya március 9-én, és 10-én pénteken és szombaton az esti 6 órás misék keretében. Előtte gyónási lehetőség is lesz.Minden szombaton – így a húsvéti időben is – este fél 6-tól gyónási lehetőség van templomunkban.

A 2018. évi nagyböjti keresztutak rendje a következő:
    február 16.  péntek 18 óra, Cursillosok
    február 23.  péntek 18 óra, Szkóla
március  2.  péntek 17 óra, Karitász csoport /Lehel Ildikó
március  9.  péntek 17 óra, Hittanosok / Fehér Margit
március 16. péntek 18 óra, Képviselő Testület
március 23. péntek 17 óra, a Katalin-hegyen a Kálvárián
március 30. nagypéntek 12 óra, torbágyi katolikus temetőben
Február 14-én Hamvazószerdán megkezdődik a nagyböjt, este 6 órakor van szentmise.
Január 14-én vasárnap – a szokásos rendben – reggel 8:45-kor, és 11:15-kor (gyermekmise) lesznek a szentmisék.
Január 7-én a 11:15-ös gyermekmise ELMARAD.
Vízkereszt január 6-án REGGEL 8:45-kor kezdődik a szentmise, este 18-kor kezdődő mise elmarad. (Igeliturgia a Gizella otthonban 16:30-kor lesz.)
Adventi időszakban  a rorate szentmisék reggel 6 órakor kezdődnek, hétfőn és csütörtökön a torbágyi, kedden és pénteken a biai templomban!
Szeretettel várjuk rorate misére a gyerekeket is. Kérjük, hozzátok magatokkal a szentmisenaplót, abban lehet gyűjteni külön pecséteket! A legszorgalmasabb gyermekek nevei felkerülnek majd a templomi karácsonyfára. A szülőket pedig kérjük, hogy támogassák, segítsék a gyerekeket a pecsétgyűjtésben!
December 7-én  elsőcsütörtök lesz. Imádkozzunk papi és szerzetesi hivatásokért!
December 8-án,pénteken a Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen fogantatásának ünnepe lesz.
 Elsőszombaton imádkozzunk Szűz Mária közbenjárását kérve a világ békéjéért!
December 10-én mindkét szentmise végén ellátogat a gyerekekhez Szent Miklós püspök utóda.
December 9-10-én, szombaton és vasárnap átadhatjuk kárpátaljai testvéreink megsegítésére szánt adományainkat.
Az Ohmüllner Márton Alapítvány pályázatot hirdet a 2018. évre az Alapítvány célkitűzési körébe eső tevékenységek támogatására.
A pályázatok beérkezésének ideje: 2018. január 15.
A pályázatok benyújthatóak elektronikusan a buzasy.gyorgy@gmail.com címre vagy postai úton az Alapítvány címére: Ohmüllner Márton Alapítvány, 2051 Biatorbágy, Dózsa György út 8.
További részletek a templom hirdetőfalán és a plébánia honlapján olvashatóak.
A 2017-es egyházfenntartási hozzájárulást folyamatosan be lehet fizetni a templom bejáratától elvihető postai csekken vagy indítható átutalás a plébánia bankszámlájára: CIB Bank Zrt.: 10702105-47520503-51100005
 Felhívjuk  kedves Testvéreink figyelmét, hogy minden szombaton este 17.30-18.00-ig szentgyónásra van lehetőség!
 Állandó lelki alkalmaink:
 Szentségimádások templomunkban:
Minden pénteken 19-23 óráig
Minden hónap első vasárnapján 15 órától
Szombat:  15.00-15.30 Irgalmasság Rózsafűzére.
Vezeti: Bálinger Ferenc (23/310 980 )
Állandó plébániai programok:
Péntek, vasárnap: Szűz Mária Szent Neve Szkóla próbák. Vezeti: Szabó Ágnes
  • 878
Eseménynaptár
Facebook
Levelezőlistánk
powered by Odyno gGroupslogo
  • 878