Torbágyi Hírek 2020.11.01. Mindenszentek

nov. 2. hétfő – Halottak napja 18.oo – szentmise
nov. 3. kedd 18.oo – szentmise
nov. 5. elsőcsütörtök 18.oo – igeliturgia
nov. 6. elsőpéntek 18.oo – szentmise
nov. 7. elsőszombat 18.oo – szentmise
nov. 8. vasárnap   8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

  • Nov. 1-je vasárnap Mindenszentek ünnepe, parancsolt ünnep. A katolikus híveknek kötelező szentmisén részt venniük. Elsővasárnap van, délután 3 órakor a templomi szentségimádás helyett Mindenszentek napján a temetőben a keresztnél tartunk ájtatosságot, az imádságot Lehel István vezeti.
  • Nov. 2-a hétfő Halottak napja, este 6 órakor szentmisét mondunk. Halottak napjához kapcsolódóan teljes búcsút nyerhetünk, melyet a tisztítóhelyen szenvedő lelkek javára fordíthatunk, ha nov. 1-8. közötti napokon áhítatos lélekkel temetőt látogatunk, és imádkozunk a halottakért. Szintén teljes búcsút nyerhetünk, ha halottak napját megelőző nap delétől a halottak napját követő éjfélig meglátogatunk egy templomot vagy nyilvános kápolnát és a látogatáskor egy Miatyánkot és egy Hiszekegyet imádkozunk a pápa szándékára. Ez a búcsú elnyerhető a megelőző vagy a következő vasárnap is. Mindegyik búcsú elnyerésének a feltétele, hogy szentgyónást végezzünk és szentáldozáshoz járuljunk.
  • Kedd este fél 8-9-ig folytatjuk az evangéliumról szóló beszélgetésünket a plébánián. Mindenkit szeretettel várunk!
  • A héten elsőcsütörtök lesz. Igeliturgiában imádkozzunk papi és szerzetesi hivatásokért!
  • Elsőpénteken szentmisében kérjük Jézus Szíve kegyelmeit!
  • Elsőszombaton imádkozzunk Szűz Mária közbenjárását kérve a világ békéjéért!
  • Szombaton az Etyek-Makkosmária gyalogos zarándoklat Etyekről reggel 7-kor indul, csatlakozni Biatorbágyon is lehet, ennek részleteiről, időpontjáról, helyszínéről Mészáros Péter atyánál lehet érdeklődni +3630 6454611, aki a zarándoklat végén szentmisét mond.
  • Jövő szombaton és vasárnap átadhatjuk kárpátaljai testvéreink megsegítésére szánt adományainkat.
  • 3 085
Eseménynaptár
Facebook
Levelezőlistánk
powered by Odyno gGroupslogo
  • 3 085